Gümrük davalarının takibi

۷) Gümrük ve mal sahipleri arasındaki uyuşmazlıkların çözümü alanında hukuki gümrük taleplerinin takip edilmesi ve danışmanlık:
Malların sahipleri ile yürütme gelenekleri arasındaki değer farkı, tarife farkı, vb. Gibi farklılıklar varsa, dava yüksek makamlar tarafından değerlendirilecektir.

Mal sahipleri, yeterli bilgiye sahip değillerse, adımları ve davaları nasıl takip edeceklerini bilmiyorlarsa acı çekeceklerdir. İş grubumuz, tüccarlara ve tüccarlara aşağıdaki hizmetleri sunmaktan ve bu sevilenlere her aşamada eşlik etmekten gurur duymaktadır:

* Gümrük Uyuşmazlıklarının Çözümü Komisyonu’na katılın

* İran Gümrük Tarifesi Ofisi’nde tarifenin belirlenmesi

* Tarife ve değer ofislerinde belgeleri izleme

* Gümrük yasağı üzerindeki anlaşmazlıkları izleme

09141613490